Program Klik Dengan Bijak(KDB)

28 Mei 2018 | Isnin
10.00 pagi - 2.00 petang | Balai Bomba Larkin, Johor

Tujuan:
1. Memberi pendidikan kepada pelajar tabika tentang kepentingan kawal selia kendiri.
2. Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pelajar tabika supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.
3. Memberi pendedahan kepada pelajar cara menggunakan internet dengan bijak dan selamat.

Kelebihan:
Memberi pendedahan kepada pelajar cara menggunakan internet dengan betul dan selamat.

Penglibatan:
Terdiri daripada 2 orang guru, 2 orang pembantu guru dan 51 pelajar Tabika IPD Seri Alam.

Perlaksanaan Aktiviti:
Klik Dengan Bijak adalah sebuah program yang membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawal selia kendiri(self-regulation) dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama